Як усі дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів зберуть в єдиному реєстрі

09:21 5 січня 2023 р.

Фото до новини

Розпорядниками цього реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів буде наповнюватися і шляхом взаємодії з іншими системами, реєстрами, базами даних щодо громадян. Цей процес докладно описала Судово-юридична газета, інформує Dailylviv.com

Кабмін постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Доручено провести верифікацію інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах, а саме:

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;

реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Будуть звірені дані щодо ПІБ, дати і місця народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реєстраційний номер облікової картки платників податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, номер посвідчення застрахованої особи, дані про останнє зареєстроване чи задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи, відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей тощо.

Окрім того, 30 грудня 2022 року Уряд постановою 1487 затвердив у новій редакції Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У ньому визначено, що для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовий облік полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо:

- фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;

- здійснення заходів зі забезпечення виконання встановлених правил військового обліку;

- подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру.

Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть військовий облік із застосуванням засобів автоматизації процесів і використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Для забезпечення й організації належного функціонування системи військового обліку в державі Міноборони, зокрема, затверджує порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між цим реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені в Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Закон про цей Реєстр було прийнято ще у 2017 році, а 28 березня 2022 року було затверджено порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки.

Збирання відомостей здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру особисто призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, ТЦК і СП, військовими частинами.

Організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.

Обов’язки з ведення військового обліку покладаються на працівників служби персоналу, служби управління.

Для належного функціонування системи військового обліку (забезпечення її автоматизації зі застосуванням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів) визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

За наявності на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців — в межах економії фонду оплати праці.

Посадові оклади працівників, відповідальних за ведення військового обліку, установлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу, крім державних службовців.

Військовий облік забезпечується з урахуванням вимог законодавства у сфері декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники, військовозобов’язані та резервісти працюють (навчаються).

За умови запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних ц резервістів та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, відповідно до Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”:

- взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, відомості про яких наявні та актуалізовані (верифіковані) в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за умови дотримання ними правил військового обліку здійснюється на підставі відомостей про декларування, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання осіб в електронній формі, надісланих органами, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб (далі — органи реєстрації) через єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- відомості про декларування/зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів, надіслані органом реєстрації через єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, є підставою для взяття особи на військовий облік або зняття з військового обліку районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, органом СБУ, підрозділом Служби зовнішньої розвідки.

Механізм і вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів встановлює Міноборони.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти - в разі зміни адреси їхнього місця проживання або інших персональних даних - зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

У разі прийняття на роботу (навчання) призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація про них у п’ятиденний строк вноситься до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

У разі звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування зі закладу освіти) призовників, військовозобов’язаних і резервістів інформація про їхнє звільнення у п’ятиденний строк вноситься до списків персонального військового обліку, а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

З метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад повинні забезпечити звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відображенням в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія; з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів тощо.

Органи реєстрації:

- здійснюють реєстрацію/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про декларування/реєстрацію (зняття із задекларованого/зареєстрованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- повідомляють про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) призовників, військовозобов’язаних та резервістів на запити районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

- здійснюють декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією (заявою), поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, без пред’явлення ними військово-облікових документів лише за наявності у призовників, військовозобов’язаних та резервістів окремого номера запису та актуальної інформації у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відомості з реєстрів територіальних громад щодо декларування/реєстрації/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних і резервістів отримуються Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів з відомчої інформаційної системи ДМС у порядку електронної інформаційної взаємодії.

МВС за вимогою (у довільній формі) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у десятиденний строк подає результати перевірки за інформаційно-аналітичною системою “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” призовників, військовозобов’язаних та резервістів стосовно їх притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану подають у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки відомості про акти цивільного стану щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державним реєстром актів цивільного стану громадян додаток 21 не подається.

Міські, районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних упродовж семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За наявності технічної можливості така інформація може бути надана через систему електронної взаємодії Міноборони та Державної служби зайнятості.

Новий порядок військового обліку чоловіків в Україні: 11 обов'язків

Уряд спростив порядок ввезення на митну територію Україну дронів, касок і бронежилетів

Військовий квиток повторно видадуть з двох підстав

За мобілізованими на військову службу відтепер зберігаються лише місце роботи і посада

 Відстрочка від призову військовозобов’язаних працівників: роз’яснення для роботодавців

Повістки про призов на військову службу законно вручатимуть у чотирьох місцях

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів