38 пакетів програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році

4 лютого 2022 р.

 • 0
 • 27

Куди звертатися за захистом порушених прав у сфері надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

29 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», якою затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році (далі – Порядок), який діє з 01 січня 2022 року.

У Львові УЗД за скеруванням від сімейного лікаря перетворилася на квест, у якому хвора програла

Вказаний Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році і його дія  поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров’я України (НСЗУ), а також на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

Поліклініка на Сихові одержала від НСЗУ найбільше коштів на безоплатні послуги пацієнтам

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 (далі – Закон) програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) – програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Програма медгарантій на 2021 рік передбачає 35 пакетів медичних послуг разом з вакцинацією від COVID-19

Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

 • екстреної медичної допомоги;
 • первинної медичної допомоги;
 • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
 • третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • паліативної медичної допомоги;
 • реабілітації у сфері охорони здоров’я;
 • медичної допомоги дітям до 16 років;
 • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.

За всі послуги ПМГ на Львівщині пацієнт не повинен платити ні копійки

Статтею 6 Закону визначено права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Пацієнти, зокрема, мають право на:

 • отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг (тобто закладів охорони здоров’я усіх форм власності та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних коштів);
 • безоплатне отримання інформації від Національної служби здоров’я України ( яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення) або надавачів медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;
 • можливість вибору лікаря та фахівця з реабілітації у порядку, встановленому законодавством;
 • надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • отримання від НСЗУ інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;
 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або НСЗУ та його територіальних органів в установленому законом порядку;
 • судовий захист своїх прав;
 • звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності НСЗУ;
 • інші права, передбачені законодавством.

Пацієнти зобов’язані:

 • надавати відповідному надавачу медичних послуг достовірну інформацію та документи, необхідні для отримання медичних послуг та лікарських засобів;
 • проходити профілактичні медичні огляди в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку надавача медичних послуг;
 • виконувати інші вимоги, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках програми медичних гарантій на 2022 рік:

Пакет медичних послуг – це перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації (обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки), умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором.

Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, що пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності (тобто надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування) екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (спеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також реабілітацією у сфері охорони здоров’я.

У програмі медичних гарантій у 2022 році передбачено 38 пакетів послуг, з яких два нових: хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня та готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях.

Також передбачено реімбурсацію лікарських засобів (механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України) за програмою «Доступні ліки».

За які медпослуги пацієнтові треба офіційно платити у комунальних лікарнях, наприклад Львівщини, - роз'яснення НСЗУ

Перелік пакетів медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій у 2022 році:

 • Первинна медична допомога
 • Екстрена медична допомога
 • Хірургічні операціїдорослим та дітям у стаціонарних умовах.
 • Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.
 • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
 • Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
 • Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
 • Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
 • Медична допомога при пологах.
 • Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.
 • Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах
 • Стоматологічна допомога дорослим та дітям.
 • Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 • Мамографія.
 • Гістероскопія.
 • Езофагогастродуоденоскопія.
 • Колоноскопія.
 • Цистоскопія.
 • Бронхоскопія.
 • Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.
 • Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах.
 • Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.
 • Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.
 • Лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.
 • Стаціонарна психіатрична допомога.
 • Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
 • Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.
 • Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги.
 • Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ).
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.
 • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
 • Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
 • Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.
 • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.
 • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
 • Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях.
 • Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 • Неонатальний скринінг.

Куди звертатися за захистом порушених прав у сфері надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій:

 • до НСЗУ(контакт-центр «16-77»).
  НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
  НСЗУ інформує уповноважені державні органи про виявлені порушення умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і договорів про реімбурсацію та звертається до суду у випадках, передбачених законом; розглядає звернення та скарги з питань, що належать до її компетенції, виявляє та вживає заходів для усунення причин, що призводять до подання скарг; забезпечує інформування населення про програму медичних гарантій, організовує роз’яснювальну роботу, пов’язану з практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НСЗУ;
 • до Міністерства охорони здоров’я України(«гаряча лінія» 0-800-505-201; е-mail: moz@moz.gov.ua, веб-сайт . https://moz.gov.ua/;
 • до поліції (зателефонувати 102 або звернутися особисто);
 • зателефонувати на Урядову «гарячу лінію» 15-45;
 • до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
  Не слід забувати і про юридичний супровід. Безкоштовну юридичну консультацію можна отримати за номером телефону 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно). Крім того, категоріям осіб, які визначені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», надається безкоштовна вторинна правова допомога (захист, складення документів процесуального характеру та представництво інтересів осіб).
 • до суду.
  Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
dailylviv.com

До теми

11:02 28 серпня 2021 р.

Коронавірусний локдаун в Україні запланували на листопад

Маски, щеплення щороку і ревакцинація, постійне тестування невакцинованих - так Україна житиме впродовж наступних 3-4 років, обіцяє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Рубрика: Медицина

 • 0
 • 16

17:26 25 липня 2021 р.

Наша мета - до кінця року вакцинувати від COVID 70% населення України, - головний санлікар Ігор Кузін

Проміжні результати репрезентативного національного дослідження показують, що принаймні 30% українців, не враховуючи вакцинованих людей, вже перехворіли коронавірусом.

Рубрика: Медицина

 • 0
 • 64

16:43 11 липня 2021 р.

Куди та на яких умовах нині пускають українських мандрівників, і як змінюватиметься ситуація надалі?

Оскільки кількість вакцинованих у світі та в Україні зростає, а туризм приносить помітні прибутки багатьом державам, то варіантів подорожей для українців лише побільшає.

Рубрика: Медицина

 • 0
 • 21

17:17 8 березня 2021 р.

Яка їжа залишиться їстівною тисячі років після апокаліпсису

Якщо людство незабаром зникне, що майбутні археологи дізнаються про їжу, яку ми споживаємо. А головне, чи залишиться щось із неї придатне до споживання й через тисячі років?

Рубрика: Медицина

 • 0
 • 31