У Львові - катастрофа з обліком і захистом пам’яток зі списку ЮНЕСКО: підозрюють диверсію (відео)

13:50 5 червня 2023 р.

Фото до новини


Фото: Фотографії старого Львова

У 25-річницю внесення "Ансамблю історичного центру Львова" до Списку ЮНЕСКО авторитетні пам'яткоохоронні організації прийняли резолюцію на захист історичної спадщини міста і скерували її в мерію Львова.


Відео: Львівський пресклуб

Резолюцію прийняли під час пресконференції - круглого столу «Нищення цінності Львова як об’єкта ЮНЕСКО - диверсія проти держави», яка відбулася 2 червня 2023 року, пише Dailylviv.com.

Організатори заходу: УНК ІКОМОС, ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури”, ГО «Народна дія Львів».

Подаємо резолюцію повнотекстово.

"Ми, учасники пресконференції - круглого столу «Нищення цінності Львова як об’єкта ЮНЕСКО - диверсія проти держави», у 25-ліття від дати внесення об'єкта «Ансамбль історичного центру Львова» до Списку ЮНЕСКО засвідчуємо катастрофічний стан обліку та захисту історико-культурних пам’яток від знищення, що в умовах російсько-української війни несе особливу загрозу національній безпеці. Відтак вимагаємо негайного вчинення дій, здійснення заходів, що належать до Ваших обов’язків та компетенції для захисту української ідентичності, збереження найцінніших пам’яток держави Україна, передусім «Ансамблю історичного центру Львова» (Державного історико-архітектурного заповідника у місті Львові).

Вимагаємо невідкладно запобігти культурній катастрофі - втрати Україною універсальної культурної цінності об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова», внесеного до списку спадщини ЮНЕСКО, зокрема:

1. Визнати публічно факт невиконання державою Україна взятих на себе зобов’язань щодо збереження об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова» (Державний історико-архітектурний заповідник у м.Львові – далі ДІАЗ) та критичну загрозу втрати його універсальної культурної цінності. Тому  невідкладно визначити відповідальних осіб за відновлення діяльності органу управління заповідним об'єктом, обліком пам’яток на його території та забезпеченням їх збереження. Провести аудит діяльності Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (як засновника ДУ «Державний історико-архітектурний заповідник у Львові»), Міністерства культури та інформаційної політики, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної військової адміністрації, Львівської міської ради на предмет виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства, зокрема щодо забезпечення обліку, збереженості та належного функціонування Державного історико-архітектурного заповідника у Львові  (Ансамблю історичного центру Львова, внесеного до списку ЮНЕСКО) та невідкладно вчинити дії та здійснити заходи для виконання вимог 35 та 37 сесії Комітету ЮНЕСКО щодо  об’єкту «Ансамбль історичного центру Львова».

Провести спеціалізовані заходи з пам’яткоохоронцями щодо розробки дорожньої карти і невідкладних дій для збереження об’єкта і протидії втрати ним цінності.

2. Забезпечити невідкладне виконання державою Україна вимог Міжнародної конвенції про охорону культурної та природної спадщини щодо об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова», зокрема, забезпечити невідкладно:

- доведення до народу України повної інформації про цей об’єкт державною мовою на офіційних публічних державних інформаційних  ресурсах, зокрема оприлюднити:

- номінаційний файл української мовою з відображенням повного тексту, усіх картографічних та інших матеріалів, які повною мірою  доносять до народу України та усіх суб’єктів, що функціонують на території України, зміст універсальної культурної цінності «Ансамблю історичного центру Львова» (ДІАЗ);

- перелік об’єктів власності українського народу, що перебувають на балансі органу управління Державного історико-архітектурного заповідника  (Ансамблю історичного центру Львова), у тому числі, але не виключно: будівель, споруд, земельних ділянок, об’єктів інтелектуальної власності;

- відомості про орган управління заповідним об’єктом «Ансамбль історичного центру Львова» та відповідальних за збереження цього об’єкта;

План управління заповідним об’єктом, складений відповідно до вимог чинного законодавства повноважним суб’єктом.

3. Невідкладно виконати вимоги 35 та 37 сесії комітету ЮНЕСКО і забезпечити діяльність органу управління заповідним об’єктом «Ансамбль історичного центру Львова», провести публічний конкурс на заміщення посади керівника цього органу, а також перевірити виконання усіх вимог, встановлених рішенням зазначених сесій Комітету ЮНЕСКО щодо «Ансамблю історичного центру Львова».

4. Заборонити затвердження будь-якої землевпорядної та/чи містобудівної (у тому числі дозвільної) документації на території об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова» та його буферної зони до забезпечення відповідного документального та організаційного забезпечення збереженості об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова». Зокрема: у складі Генерального плану міста Львова, детальних планів міста Львова, Історико-архітектурного опорного плану міста Львова невідкладно відобразити універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Ансамбль історичного центру Львова» та встановити обмеження щодо господарської та іншої діяльності, які можуть негативно вплинути на універсальну цінність цього об’єкта.

5. Зупинити нищення об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Ансамбль історичного центру Львова», зокрема, невідкладно провести моніторинг вже здійснюваних і запланованих будівництв на території та в буферній зоні об’єкта, а також зупинити всі будівельні роботи, про які не повідомлено Комітет ЮНЕСКО відповідно до вимог чинного законодавства до узгодження цих будівництв з вимогами пам’яткоохоронного законодавства.

6. Перевірити всю затверджену та проєктовану містобудівну документацію (Генплан, плани зонування, детальні  плани території, видані містобудівні умови та обмеження) на території об’єкта всесвітньої спадщини «Ансамбль історичного центру Львова» та у його буферній зоні на предмет відповідності їх вимогам охорони історико-культурної спадщини. У випадку виявлення порушень – невідкладно накласти приписи на зупинку таких робіт та зобов’язати відповідних суб’єктів забезпечити виконання вимог щодо охорони культурної спадщини.

7. Невідкладно забезпечити виконання рішення суду у справі 813/716/16, яким визнано протиправною бездіяльність Львівської міської ради щодо незабезпечення проведення робіт з винесенням меж історичного ареалу м. Львова та закріплення їх у натурі (на місцевості) та віднесення в його межах земель до земель історико-культурного призначення, а також зобов'язано Львівську міську раду - відповідно до вимог чинного законодавства України - забезпечити проведення робіт з винесення меж історичного ареалу м. Львова та закріплення їх в натурі (на місцевості) та віднесення земель в його межах до земель історико-культурного призначення. Зобов’язати у всій містобудівній та землевпорядній документації на території історичного ареалу міста Львова відобразити  цільове призначення земель як земель історико-культурного призначення. Відповідно, зобов'язати всіх суб’єктів, яких це стосується, внести відповідні відомості у кадастрові карти, містобудівну документацію, плани землеустрою, містобудівні умови та обмеження, чим забезпечити захист від втрати універсальної культурної цінності об'єкта «Ансамбль історичного центру Львова» (ДІАЗ).

8. Забезпечити належне функціонування органу управління заповідним об’єктом ЮНЕСКО – ДУ «Державний історико-архітектурний заповідник у місті Львові» код ЄДРПУО 37122943 (створеного на виконання вимог Розпорядження КМУ №1338-р від 11 листопада 2009 р., та п.7 Доручення Президента України № 1-1/1121 від 8 червня 2011 р.), зокрема, реорганізувати цю юридичну особу в Адміністрацію ДІАЗ (як того вимагає чинне законодаство), затвердити штат, виділити фінансування на його діяльність та повернути у його розпорядження майно, яке було на його балансі з 1975 року, повноваження з планування, контролю за господарською та іншою діяльністю на території «Ансамблю історичного центру Львова» (ДІАЗ).

9. Зупинити процес банкрутства ДП «Укрзахідпроектреставрація» та виключити це підприємство зі списків тих, які виставлені на приватизацію, оскільки основним майном цього підприємства є архіви, які не підлягають приватизації. Оскільки держава має забезпечити збереження та охорону пам’яток, просимо провести санацію ДП «Укрзахідпроектреставрація» як стратегічного для держави Україна підприємства, відновити його діяльність, зокрема, закріпити за цим підприємством певні напрямки дослідницьких та реставраційних робіт на території «Ансамблю історичного центру Львова» (тому що саме це підприємство та його працівники володіють авторським правом на реставраційну та наукову документацію, розроблену у попередні роки). 

10. Правоохоронним органам спільно з Фондом Держмайна невідкладно провести інвентаризацію державного майна, яке перебувало на балансі ДІАЗ, невідкладно з’ясувати, яким чином майно  ДІАЗ  перейшло в комунальну та/чи приватну  власність, повернути незаконно вилучене майно та притягнути винних до відповідальності за очевидну рейдерську діяльність, яка, як вбачається, має системний і масовий характер.

11. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури невідкладно провести інвентаризацію наявної містобудівної документації на предмет її повноти (відповідно до вимог чинних стандартів – станом на сьогодні багато містобудівної документації на території Львова, зокрема на території «Ансамблю історичного центру Львова» та його буферної зони, розроблено та затверджено не в повному обсязі, окремі детальні плани, наприклад, не мають схеми розміщення інженерних мереж, вертикального планування території тощо) та відповідності вимогам чинного законодавства щодо охорони культурної спадщини. Необхідно невідкладно внести межі території об'єкта всесвітньої спадщини до містобудівного кадастру та системи ЄДЕССБ;

12. Львівській міській раді та її виконавчим органам, Львівській обласній військовій адміністрації, Міністерству культури та інформаційної політики невідкладно забезпечити затвердження меж і режимів історичного ареалу та зон охорони пам'яток м.Львова з врахуванням рекомендацій та зауважень експертів консультативних і науково-методичних рад. Перед затвердженням Львівській міській раді опублікувати матеріали історико-архітектурного опорного плану Львова.

13. Уповноваженим органам зі залученням професійних спільнот, у тому числі ІКОМОС, ЛОО УТОПІК, ГО «Народна дія Львів», провести аудит розробленого Історико-архітектурного опорного плану на предмет відповідності сформованих завдань і розробленого документу інтересам та зобов’язанням держави Україна в царині формування та збереження національної ідентичності та збереження пам’яток історії та культури.

14. Провести службові розслідування щодо фактів системної відсутності реагування або неналежного реагування органів влади, їхніх посадових та службових осіб на численні звернення і повідомлення пам’яткоохоронців та інших суб’єктів щодо фактів порушення пам’яткоохоронного законодавства,  зокрема, на листи пам’яткоохоронців, які були надіслані МКІП та Мінрегіону у жовтні 2020 року, де було чітко окреслено найбільші загрози ДІАЗ, ДП «Укрзахідпроектреставрація», невиконання рішення суду у справі 813/716/16  та ін.

15. Міському голові Львова Садовому А.І. невідкладно накласти вето на ухвалу сесії Львівської міської ради від 25-26.05.2023  «Про затвердження детального плану території у районі пл. А. Міцкевича», оскільки пропоновані містобудівні перетворення суперечать суспільним інтересам, несуть загрозу втрати універсальної цінності об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова», також несуть загрозу техногенних аварій або навіть катастроф, оскільки не враховують універсальної цінності об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова» (ДІАЗ) і складної геологічної ситуації на площі Міцкевича, не передбачають статусу земель у межах детального плану як земель історико-культурного призначення. При розробці цього детального плану не було враховано державних інтересів, що є прямою диверсією проти держави Україна.

16. Правоохоронним й антикорупційним органам провести аудит прийнятих рішень Львівською міською радою та її виконавчими органами на предмет очевидно корупційних дій щодо передачі відповідальності за розроблення містобудівної документації (зокрема, детальних планів територій) заінтересованим у забудові приватним особам, наприклад  як це було зроблено в ухвалі сесії Львівської міської ради від 30 червня 2022 року № 2164 «Про розроблення детального плану території у районі площі А. Міцкевича» .

17. Провести масштабні дослідження стану збереженості об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова» зі залученням провідних фахівців та пам’яткоохоронців Львова, у тому числі геологічні дослідження, обстеження забудови на території «Ансамблю історичного центру Львова» (ДІАЗ), на основі чого скласти план реставраційних робіт об’єкта «Ансамбль історичного центру Львова», передбачити кошти з резервного фонду державного бюджету для порятунку пам’яток, які перебувають в аварійному стані.  

Уповноваженим виконавчим органам Львівської міської ради та комунальним підприємствам, які відповідальні за дотримання належного стану колектора, по якому протікає річка Полтва, невідкладно провести обстеження та здійснити протиаварійні та укріплювальні роботи колектора на проспекті Свободи, зокрема, біля пам’ятника А.Міцкевичу, для запобігання техногенним аваріям чи катастрофі.

18. Для забезпечення належного збереження історії та культури України невідкладно забезпечити  блік і збереження об’єктів історико-культурної спадщини, зокрема, запровадити належний облік та  ознакування державою усіх пам’яток історії та культури, а також  невідкладне розміщення на сайтах відповідних місцевих рад та Міністерства культури та інформаційної політики повної інформації про всі об’єкти історико-культурної спадщини, які розташовані на території відповідних громад. Забезпечити не лише перелік таких об’єктів, але й чіткий опис універсальної культурної цінності кожного об’єкта зі зазначенням місця його розміщення, охоронних зон, власників, режимів використання тощо.

19. Провести службові розслідування щодо неналежного реагування на звернення пам’яткоохоронців про загрози пошкодження та/чи знищення об’єктів історико-культурної спадщини правоохоронними органами, які як, вбачається, системно покривають нищення культурних пам’яток на території Львова.

20. Кабінету Міністрів України невідкладно внести зміни до Постанови № 555 від  5 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні», зокрема передбачити, що будь-який громадянин України має право брати участь та вносити пропозиції під час проведення  громадських слухань, якщо проектована містобудівна документація чи інші питання, стосовно яких проводяться громадські слухання, стосуються об’єктів історико-культурної спадщини, мають право брати участь та вносити пропозиції під час проведення  громадських слухань. Визнати внесені зміни до Постанови № 555 порушенням ст. 22 Конституції України, зокрема - очевидним звуженням наявних у громадян України прав щодо захисту публічних інтересів.

21. Внести зміни до Закону України про охорону культурної спадщини, зокрема доповнити визначення поняття «об'єкт культурної спадщини» (ст.1 закону), зазначивши, що історико-культурні заповідники є об’єктами культурної спадщини.

22. Забезпечити невідкладний належний облік усіх історико-культурних пам’яток України, внести їх у відповідні державні реєстри зі зазначенням  для кожного об'єкта таких даних: дати надання йому статусу пам’ятки та взяття її під охорону державою Україна, опис його універсальної культурної цінності, власника, відповідальних за збереження пам’ятки. 

23. Інвентаризувати та невідкладно оцифрувати усі архіви, які містять відомості про історико-культурні пам’ятки і донести інформацію про культурну цінність до народу України. 

24.  Визнати збереження та захист культурної спадщини складовою національної безпеки України, що особливо актуально в умовах війни. Зокрема просимо підтримати проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України 9072 від 02.03.2023 «Про національну безпеку України» щодо збереження культурної спадщини України та національної пам’яті», запропонувати доповнити цей законопроект пунктом про те, що історико-культурні пам’ятки є  невід’ємною складовою національної ідентичності народу України та однією з основ національної безпеки.

25. Зобов’язати Міністерство освіти і науки України, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики, внести зміни до стандарту середньої освіти, зокрема передбачивши у складі певних предметів (дисциплін) обов’язкове вивчення об’єктів історико-культурної спадщини національного значення та всіх об’єктів місцевого значення, наявних на території відповідної територіальної громади. Обласним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема міськими, сільськими, селищними радами, організувати розробку відповідного методичного забезпечення на конкурсній основі.

26. Внести зміни до Кримінального кодексу України (ст.298), якими передбачити посилення кримінальної відповідальності за пошкодження та/або знищення універсальної культурної цінності об’єктів, внесених до списку об’єктів всесвітньої природної та культурної спадщини ЮНЕСКО.

27. Внести зміни до відповідних законодавчих актів, якими посилити відповідальність за безгосподарність щодо історико-культурних пам’яток. Зокрема місцевим радам невідкладно провести обстеження об’єктів, які є або можуть бути внесені до реєстру пам’яток як нововиявлені, встановити власника (власників) таких об’єктів та зобов’язати його (їх) утримувати пам’ятку (пам’ятки) відповідно до вимог чинного законодавства. 

28. Істотно збільшити штрафні санкції за недогляд пам’яток та доведення їх до руйнування. Передбачити прогресивну шкалу штрафів за нереагування щодо  доведення до руйнування пам’яток історії та культури. У випадку, якщо власники не спроможні самостійно утримувати пам’ятки – передбачити спрощену процедуру вилучення таких пам’яток для суспільних потреб, а також механізми публічно-приватного партнерства, за якими такі пам’ятки можуть передаватися для утримання та фінансування реставраційних робіт відповідальним власникам".

Від організаторів круглого столу резолюцію підписали:

Микола Гайда, Андрій Салюк, Олеся Дацко.

Нагадаємо, заради паркінгу для готелю Антонова у Львові хочуть знести частину високого муру - пам’ятки археології (відео)

Готель Антонова на площі Міцкевича споруджують за польським проєктом без дозволу Мінкульту

Будівництво готелю Антонова на площі Міцкевича пригальмував Верховний Суд

Що швидше збудує Антонов - готель у Львові чи гірськолижний курорт у Славському?

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів