Назарій Походило і Ярослав Гніліцький зі Львова одержали премію для молодих учених-докторів наук

14:47 9 грудня 2020 р.

Фото до новини

Доктор хімічних наук і асистент з двох вишів Львова відзначені на державному рівні за наукові успіхи у 2019 році.

Повний текст Постанови Верховної Ради України № 1043-IX подає Dailylviv з посиланням на Голос України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Постанова Верховної Ради України № 1043-IX.

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:

за роботу «Наукові засади збереження біорізноманіття рослин, що зростають в екстремальних умовах Антарктики та високогірних Карпат»:

Конвалюк Ірині Іванівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (далі - НАН України);

Навроцькій Дар’ї Олександрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Іщенко Ользі Олегівні - аспірантці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

за роботу «Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями»:

Походилу Назарію Тарасовичу - доктору хімічних наук, провідному науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу «Якісні властивості оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами»:

Купенко Ользі Петрівні - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України;

за роботу «Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств»:

Вовні Олександру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

Лактіонову Івану Сергійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

Лебедєву Владиславу Андрійовичу - інженеру Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

за роботу «Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища»:

Лук’яненко Тетяні Вікторівні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України;

за роботу «Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу»:

Бєлоконю Юрію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

Бєлоконь Каріні Володимирівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Запорізького національного університету МОН України;

за роботу «Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості»:

Ларіній Ользі Вікторівні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України;

Бичку Ігорю Богдановичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України;

Жоху Олексію Олексійовичу - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України;

за роботу «Вплив рідинних і газоподібних середовищ на контактну взаємодію і руйнування конструкційних матеріалів»:

Долінській Ірині Ярославівні - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України;

Козачку Олегу Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

за роботу «Лазерна наноінженерія поверхні функціональних матеріалів»:

Гніліцькому Ярославу Миколайовичу - асистенту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

за роботу «Комплексне дослідження фізичних властивостей нанорозмірних бінарних систем: стійкість рідкої фази та кінетика взаємодії компонентів»:

Мінєнкову Олексію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна МОН України;

Петрушенку Сергію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

за роботу «Моделювання функціональних органічних емітерів та їх застосування в конструкції високоефективних світловипромінюючих діодів»:

Баришнікову Глібу Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

Карауш-Кармазін Наталії Миколаївні - кандидату хімічних наук, старшому лаборанту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

за роботу «Комплексний екологічний підхід до створення нових функціональних матеріалів для потреб хімічного аналізу та технологій»:

Ткаченку Олегу Сергійовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Ткаченку Володимиру Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому викладачу кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Фарафонову Володимиру Сергійовичу - кандидату хімічних наук, викладачу кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Захарову Антону Борисовичу - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

за роботу «Інноваційне удосконалення несучих конструкцій вантажних вагонів з підвищенням їх міцнісних характеристик»:

Петренку Вячеславу Олександровичу - начальнику Науково-впроваджувального центру Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Яценко Людмилі Федорівні - кандидату фізико-математичних наук, начальнику управління Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Карі Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, начальнику відділу Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Кошелю Олексію Олександровичу - начальнику відділу Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» акціонерного товариства «Українська залізниця»;

за роботу «Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням»:

Жученку Олексію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Цапару Віталію Степановичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Сазонову Артему Юрійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

за роботу «Надширокосмугові радари: основи теорії та застосування»:

Жилі Семену Сергійовичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;

Одокієнку Олексію Володимировичу - кандидату технічних наук, декану факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;

за роботу «Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів»:

Клєпіковій Катерині Сергіївні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Доброжану Андрію Ігоровичу - викладачу-стажисту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Жадану Дмитру Олеговичу - аспіранту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

за роботу «Технологічні основи виробництва новітніх наноструктурованих електродів літій-іонних акумуляторів»:

Кєуш Ліні Геннадіївні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

Груб’яку Андрію Богдановичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;

за роботу «Розробка нових підходів для вивчення запрограмованої загибелі клітин на основі органічних барвників та вуглецевих наноматеріалів»:

Декалюк Марії Олегівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;

Пиршеву Кирилу Олександровичу - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;

за роботу «Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю»:

Васілевському Олександру Миколайовичу - доктору технічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолову Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарназі Володимиру Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадуку Олександру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу «Апаратурно-методичний комплекс електрометрії нафтогазових свердловин»:

Миронцову Микиті Леонідовичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

за роботу «Практичне використання молюсків для очищення та біоіндикації водойм, профілактики трематодозів»:

Уваєвій Олені Іванівні - доктору біологічних наук, професору кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу «Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт»:

Кравченку Сергію Сергійовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Пильову Вячеславу Володимировичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Давидовському Леоніду Сергійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України;

Бекарюку Олександру Миколайовичу - аспіранту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

за роботу «Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій»:

Яцишину Андрію Васильовичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;

Ковач Валерії Омелянівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;

за роботу «Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату»:

Дорошкевичу Сергію Петровичу - кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

за роботу «Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування»:

Яковенку Ігорю Анатолійовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

за роботу «Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу»:

Говорущенко Тетяні Олександрівні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

за роботу «Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу»:

Бабику Юрію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

за роботу «Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами»:

Ченчевому Володимиру Віталійовичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Зачепі Наталії Василівні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

за роботу «Збудження та іонізація субвалентних оболонок атомів лужних металів»:

Роман Вікторії Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, провідному інженеру Інституту електронної фізики НАН України;

за роботу «Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування»:

Песчаненку Володимиру Сергійовичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Полторацькому Максиму Юрійовичу - викладачу кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Тарасіч Юлії Геннадіївні - аспірантці Херсонського державного університету МОН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 2 грудня 2020 року.

У Золочеві розпочали унікальне стеження за космосом

У ЗНО 2021 року внесли кілька змін

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів