Для вступу у ЗВО приймають сертифікати ЗНО чотирьох років

14:41 19 травня 2021 р.

Фото до новини

43 запитання-відповіді про вступ до закладів вищої освіти у 2021 році.

На сайті МОН, пише Dailylviv, оприлюднено відповіді на поширені питання щодо підготовки до вступу на базі повної загальної середньої освіти. Їх розміщено у розділі "Поширені запитання-відповіді про вступ 2021”.

З-поміж запитань, на які є відповіді у розділі:

-коли та як подати документи на бакалавра;

- сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2021 року для вступу до ЗВО;

- що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту;

- скільки бюджетних місць виділено на бажану спеціальність.

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня. 

Основна сесія ЗНО-2021 розпочинається 21 травня тестуванням з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим МОН.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України, 

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Бакалавр 2021

 
Підготовка до вступу на базі повної загальної середньої освіти
1. Як мені дізнатися, ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків і творчих конкурсів для вступу до конкретного закладу вищої освіти (ЗВО), а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому цього ЗВО. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти на місця державного та регіонального замовлення загальний перелік конкурсних предметів, зокрема творчих заліків і творчих конкурсів, є в додатку 4 до Умов прийому для здобуття вищої освіти України в 2021 році.
2. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/  (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету; 
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту; 
 • середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/).

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.

УВАГА! У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО у передбачених Умовами випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

3. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?
В Умовах прийому 2021 року не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.
4. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2021 року для вступу до ЗВО?
2021 року приймають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
5. Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту?
Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.
6. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано      особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • прийом заяв і документів починається 14 липня, а закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня;
 • вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). З 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.  

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

Навчання за кошти держбюджету
7. Як мені дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку я хочу вступати?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою КМУ – її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах вишу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО.  Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому), виші можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.

8. Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?
Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність ( https://vstup2020.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/).
9. Якщо раніше я вже здобув/ла вищу освіту безоплатно, то чи можу я отримати ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також безоплатно?

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних ЗВО, якщо певний ступінь вищої освіти вони отримують ВПЕРШЕ за кошти державного або місцевого бюджету.  

Також громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних і комунальних ЗВО за тим же рівнем, що й першу, якщо:

 • за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
10. Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями у два різні ЗВО?
Так, ви можете навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти за умови, що тільки одна з них – за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
11. Якщо я закінчив/ла навчання за рівнем молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) за кошти держбюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?
Так, в разі вступу на ту саму чи споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому).
12. Якщо я певний час провчився/лась у ЗВО за кошти держбюджету, але тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти за іншою спеціальністю, чи можу я знову претендувати на бюджетне місце? 
Так, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658.
13. Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у ЗВО за кошти держбюджету?
Здобуття вищої освіти такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється за тими ж самими правилами, що й для громадян України. Тобто, щоб навчатися за кошти державного бюджету, вони повинні мати результати зовнішнього незалежного оцінювання.
Подання заяв
14. Як мені подати заяву на вступ до ЗВО на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій – див. відповідь на запитання 15).  Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2021 р.). За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 14 липня 2021 р. буде відкрито можливість подання заяв у виші. Більше інформації дивіться у запитанні 2.

15. Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?

У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою, наказом №560 або наказом №697 відповідно до цих Умов;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями "Середня освіта (Фізична культура)" та  "Фізична культура і спорт".
16. Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Максимальна кількість заяв, яку зможе подати вступник на контрактну форму навчання – 30 заяв.
Конкурсний та прохідний бал
17. Що таке конкурсний бал і як він розраховується?

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО та Правил прийому до конкретного вишу.

Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ;

2) для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5); ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,01; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

18. Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2021 році?
У 2021 році ЗВО самі у своїх Правилах прийому визначають, чи будуть вони використовувати мотиваційний лист під час вступу. А також зверніть увагу, що результати мотиваційного листа можуть бути нараховані вам тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті ЗВО до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
19. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

Кожен заклад вищої освіти може у своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра на базі ПЗСО) встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 125 балів.

Для всіх вступників на спеціальності 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія” Умовами прийому 2021 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів). 

Також для:

 • вступників на спеціальності галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління”, 29 “Міжнародні відносини” на основі повної загальної середньої освіти встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ 140;
 • вступників у магістратуру спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ 130.
Творчі конкурси та заліки
20.  Що таке творчий залік і як він впливає на конкурсний бал?
Творчий залік – це форма доконкурсного відбору для перевірки творчих здібностей вступника. Може встановлюватися вишем на певні спеціальності для допуску вступника до подальшої участі у конкурсі. Творчий залік не впливає на конкурсний бал вступника, а є формою додаткової перевірки щодо наявності тих здібностей, які потрібні для навчання на певних спеціальностях.
21. На які спеціальності встановлено творчі заліки?
Творчий залік (для вступу на місця державного та регіонального замовлення) може проводитись для всіх спеціальностей галузі 01 “Освіта/Педагогіка” та спеціальності 022 “Дизайн” (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу).
22. Коли я можу складати творчі заліки?
Творчі заліки проводяться з 1 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.
23. Творчі заліки потрібно складати в кожному виші окремо?
Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого заліку, що отримані в іншому ЗВО.
24. На які спеціальності цього року залишилися творчі конкурси?
Перелік спеціальностей, для яких третім конкурсним предметом встановлено творчий конкурс, наведено у пункті 3 додатку 4 Умов прийому у 2021 році. 
25. Коли цього року будуть вступні іспити (замість ЗНО) та творчі конкурси?
Цього року вступні іспити та творчі конкурси для вступників, які бажають вступати на бюджетні місця, проводитимуться з 1 до 13 липня. Кожен виш проводитиме такі конкурси у два та більше потоків, щоб вступники мали більше можливостей для вступу в разі збігу дат проведення цих випробувань. Для тих, хто вступатиме на контракт, виші можуть проводити додаткові потоки творчого конкурсу з 14 до 23 липня.
Пільги
26. Які мої дії щодо вступу до закладу вищої освіти, якщо я:
 
Інвалід війни
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.
Маю інвалідність і неспроможний відвідувати заклад освіти
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.
Отримав/ла відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2021 року та/або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).
Не зміг/змогла скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2021 року та/або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором), якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році.
Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, але тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).
Учасники бойових дій
Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).
Звільнені з військової служби
Вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) починаючи з 1 грудня 2020 року включно, можуть вступати до ЗВО за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
«Чорнобилець» Пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб, до якої вас віднесено.
Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі чи на непідконтрольній території Донбасу, виїхав/ла після 1 січня 2021 року Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня у рік вступу, можуть вступати до ЗВО через освітні центри (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 березня 2021 року №271, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127) за результатами вступних іспитів (із урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором). Докладніше про процедуру вступу для таких вступників читайте тут.
Здобув/ла повну загальну середню освіту за кордоном у період між 1 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). 

Увага! Якщо такі вступники хочуть брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
27. Що мені робити, якщо приймальна комісія відмовляє мені у вступі за пільгами? Звернутися письмово до приймальної комісії вишу, а у разі виникнення проблеми – до органу управління чи засновника ЗВО.
Коефіцієнти та додаткові бали
28. Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право та як ним скористатися?
Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 “Ветеринарна медицина”). Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, буде вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207). Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом із паперовою заявою.
29. Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО не у Києві. 

РК дорівнює:

 • 1,04 – якщо заклад вищої освіти чи його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей;
 • 1,00 – якщо заклад знаходиться у Києві;
 • 1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

30. Що таке першочерговий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?
Під час вступної кампанії 2021 року вступники до медичних, педагогічних та мистецьких закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання (Постанова КМУ від 30 травня 2018 р. № 417)
31. Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. 

ГК дорівнює:

 • 1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • 1,00 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

32. Якщо я брав/ла участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю я якісь переваги під час вступу?

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України),

 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань на вибір. 

Важливо! Інформація про вас має бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має “ідентифікувати” вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у вашому кабінеті вступника, звертайтеся на пошту vstup2021@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів.

Зверніть увагу! Після подачі ПЕРШОЇ електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

УВАГА! Оскільки у 2021 році не було проведено IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, то нарахування додаткових балів за цю категорію під час вступної кампанії застосовуватись не буде. 

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для профорієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, то вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому ЗВО в обсязі від 1 до 20 балів. 

Якщо ви є:

 • призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (зокрема, серед школярів);

 • призером або переможцем всесвітньої Гімназіади;

 • переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);

 • спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту, то під час вступу на спеціальності 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” ви можете отримати додаткові 10 балів до конкурсного бала. Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань.

33. Де я можу дізнатися інформацію, чи оголошені в моєму регіоні конкурси для першочергового вступу?
Цю інформацію можна дізнатися в структурних підрозділах облдержадміністрацій, що відповідають за освіту та медицину, оскільки саме ОДА є організаторами конкурсу на укладення угод, що дають право на першочергове зарахування на медичні та педагогічні спеціальності.
34. Якщо я виграв/ла конкурс і маю право на першочерговий вступ, як мені подати заяву, щоб це було враховано? Під час подачі заяв вступник має пред’явити цю угоду приймальній комісії вишу та поставити відповідну відмітку про першочерговий вступ у своїй заяві.
Пріоритетність заяв
35. Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність? Обов’язково – для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.
36. Чи можна змінити пріоритетність?
Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо
37. Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріоритетністю?
У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.
Зарахування на бюджет і на контракт
38. Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність?
У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи https://vstup.edbo.gov.ua/.
39. Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет? А на контракт?

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, вебсайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

2021 року списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня; для інших – не пізніше 28 липня.

40. До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету? Хто зможе претендувати на ці місця?

2021 року переведення будуть до 19 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 12-14 розділу VIII Умов прийому у 2021 році, а саме: 

І. Незалежно від конкурсного бала:

1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

ІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов) не більш ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка: 

1) особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

2) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

3) діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

5) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-6 та 8 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

ІІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)): 

1) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

2) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

IV. У разі, якщо їхній конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка): 

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов прийому. 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 1-12, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їхньої письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

 
41. Якщо я подавав/ла документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрактне місце?
Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант “претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”, то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може бути запропоноване контрактне місце.
42. Якщо я включений/а до наказу для зарахування на бюджет, що буде з моїми іншими заявами?
Заяви вступників, зарахованих на навчання на бюджет на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”, виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення.
43. Як можна оскаржити на мою думку неправильний розподіл бюджетних місць?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць – на гарячу лінію МОН. 

Якщо ви маєте інші запитання щодо вступної кампанії 2021 року, то ви можете ознайомитися з Умовами прийому, а також звернутися на скриньку vstup2021@mon.gov.ua. Крім цього – за номерами гарячих телефонних ліній, які почнуть працювати 30 червня 2021 року.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів