У Львові щомісяця доплачуватимуть непрацездатним членам сімей загиблих захисників України

13:28 3 липня 2020 р.

Фото до новини

Величину щомісячної адресної грошової допомоги будуть визначати згідно з Положенням.

Сьогодні виконавчий комітет ЛМР затвердив Положення про виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, загиблих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні - мешканцям м. Львова. Йдеться про додаткову виплату від міста цим категоріям осіб.

Положення, яке діятиме до 31 грудня 2020 року, передбачає: порядок прийняття заяви та документів, необхідних для призначення та виплати щомісячної адресної грошової допомоги, із зазначенням переліку цих документів; категорії осіб, які мають право на допомогу; підстави для відмови у наданні/припинення надання щомісячної адресної грошової допомоги; спосіб виплати допомоги; терміни виплати тощо.

Нагадаємо, раніше Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про підтримку окремих категорій населення міста Львова, найбільш уразливих до наслідків поширення вірусної інфекції COVID-19 у м. Львові». Зокрема, передбачено щомісячну виплату адресної грошової допомоги на рівні двох прожиткових мінімумів непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні; особам, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва або контузії чи інших ушкоджень, особам, які загинули під час безпосередньої участі в АТО /ООС. Вартість цієї грошової допомоги становить щомісячно для дітей до 6 років 3558 грн, від 6 до 18 років — 4436 грн, до 23 років дітям, які навчаються, — 4204 грн і непрацездатним родичам — 3276 грн.

ПОЛОЖЕННЯ про виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, загиблих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні - мешканцям м. Львова

1. Положення про виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, загиблих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні - мешканцям м. Львова (надалі - Положення) визначає порядок виплати щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні (надалі - непрацездатні члени сімей загиблих), які зареєстровані у м. Львові.
2. Дія Положення поширюється також на непрацездатних членів сімей загиблих, які зареєстровані у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих.
3. До непрацездатних членів сімей загиблих в межах дії цього Положення належать особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, або визнані особами з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
4. Щомісячна адресна грошова допомога призначається як різниця між двома розмірами прожиткового мінімуму, встановленого для основних соціальних і демографічних груп населення (осіб, які втратили працездатність, дітей відповідного віку) станом на 1 січня 2020 року, та сумами адресної грошової допомоги, соціальних виплат, доплат тощо, які надаються/виплачуються непрацездатним членам сімей за рахунок коштів інших місцевих бюджетів відповідно до:
4.1. Порядку призначення і виплати доплати до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 № 1232/0/5−18.
4.2. Порядку призначення і виплати соціальних виплат дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО, та Героїв Небесної Сотні, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 25.04.2018 № 354/0/5−18.
5. Розгляд заяв про надання щомісячної адресної грошової допомоги та прийом документів, розрахунок, призначення і виплату щомісячної адресної грошової допомоги здійснюють відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за зареєстрованим місцем проживання непрацездатних членів сімей загиблих.
6. Для отримання щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатний член сім'ї загиблого, мати (батько) дитини (дітей) або уповноважений представник (опікун тощо) подає до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за зареєстрованим місцем проживання заяву за встановленою формою (додаток до цього Положення).
7. До заяви додаються такі документи (залежно від категорії одержувача):
7.1. Копія паспорта заявника (1, 2, 10, 11, 12 сторінки).
7.2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7.3. Інформація про рахунок у банківській установі.
7.4. Довідка (-и) з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (дійсна протягом одного місяця з дня видачі).
7.5. Копія посвідчення (довідки) про надання статусу члена сім'ї загиблого, виданого (виданої) у встановленому законодавством України порядку.
7.6. Копія документа військово-лікарської комісії/медико-соціальної експертної комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв.
7.7. Копія свідоцтва про смерть.
7.8. Копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула.
7.9. Копія пенсійного посвідчення — для осіб, які досягли встановленого законом пенсійного віку
7.10. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності - для осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого законом пенсійного віку.
7.11. Копія довідки встановленого зразка згідно з
/додатком 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, про безпосередню участь загиблого в антитерористичній операції/операції об'єднаних сил.
7.12. За наявності у відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики копій документів, зазначених у підпунктах 7.1−7.11 цього пункту, відділ долучає їх до заяви самостійно.
8. Непрацездатні батьки та дружини Героїв Небесної Сотні, яким виплачуються доплати до пенсій відповідно до Порядку призначення і виплати доплати до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 № 1232/0/5−18, діти, яким виплачуються соціальні виплати відповідно до Порядку призначення і виплати соціальних виплат дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО, та Героїв Небесної Сотні, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 25.04.2018 № 354/0/5−18, подають лише заяву, яка додається до матеріалів особової справи одержувача соціальних виплат, зазначених у цьому пункті.
9. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення копій працівником відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
10. Про прийняте рішення відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника відповідно до законодавства України.
11. Документи, необхідні для призначення щомісячної адресної грошової допомоги, розглядаються відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.
12. Щомісячна адресна грошова допомога призначається на термін дії цього Порядку, але не раніше, ніж з місяця реєстрації у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), та не довше, ніж по місяць встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого законом пенсійного віку), наявності статусу член сім'ї загиблого тощо.
13. Підставами для відмови у наданні/припинення надання щомісячної адресної грошової допомоги є:
13.1. Відсутність повного комплекту документів, визначеного у підпунктах 7.1−7.11 пункту 7 цього Порядку, протягом місяця з дня подання заяви.
13.2. Закінчення терміну встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого законом пенсійного віку),
13.3. Відсутність статусу.
13.4. Виявлення недостовірних даних у поданих документах.
13.5. Відсутність бюджетних призначень на ці цілі у відповідному бюджетному періоді.
13.6. Відсутність залишку бюджетних призначень, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період, для виплати щомісячної адресної грошової допомоги у повному розмірі.
13.7. Заява непрацездатного члена сім'ї загиблого про відмову у наданні щомісячної адресної грошової допомоги.
13.8. Виїзд непрацездатного члена сім'ї загиблого на постійне проживання за межі м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі).
13.9. Смерть непрацездатного члена сім'ї загиблого.
14. Виплата щомісячної адресної грошової допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який призначив допомогу.
15. Виплату щомісячної адресної грошової допомоги здійснюють відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
16. Щомісячна адресна грошова допомога виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
17. На кожного заявника, який подав документи для надання щомісячної адресної грошової допомоги, відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики формує особову справу, у якій зберігаються всі документи щодо надання щомісячної адресної грошової допомоги (документи, подані заявником; рішення про призначення чи відмову в призначенні щомісячної адресної грошової допомоги, а також розрахунки її розміру).
18. Отримувач щомісячної адресної грошової допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
19. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
20. У разі зміни місця проживання отримувача щомісячної адресної грошової допомоги в межах м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі) виплата її продовжується відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за новим місцем проживання з місяця припинення виплати на підставі звернення до відділу.
21. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
22. Це Положення діє з 1 травня по 31 грудня 2020 року.
23. Рішення про продовження терміну дії цього Положення приймається виконавчим комітетом.

Про це повідомила  Львівська міська рада.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

 

новобудови Львів